Deutsch    Lettisch

Mīļie draugi!

Sirsnīgi sveicam Jūs ļoti neparastā interneta lappusē- kopējā Eiropas mājas lapā, kuras sākumu veido divas dažādu zemju skolas.  

Mēs esam divu Eiropas valstu, Vācijas un Latvijas, sadraudzības skolas, kuras vieno kopējs darbs projektā "Forums". Šis projekts ir lielāka Eiropas Savienības projekta "Comenius" daļa ar mērķi veicināt sadarbību starp Eiropas valstu skolām.Projekta "Forums" centrs atrodas Andernahas Brāļa un māsas Šollu reālskolā (Vācija). Ata Kronvalda Durbes vidusskola (Latvija) aktīvi piedalās šī projekta darbā.  

Šajā kopējā mājas lapā gribam iepazīstināt Jūs ar sevi- ar mūsu skolām, pilsētām, mūsu svētkiem,interesēm, draugiem. Jūs uzzināsiet par mūsu paražām un nacionālās virtuves īpatnībām, lasīsiet mūsu teikas un daudz ko citu.  

Lai to izdarītu, mēs vispirms strādājām projektā "Kā dzīvojat jūs?- Kā dzīvojam mēs?" Mēs savācām un apkopojām materiālus un rakstījām tekstus divās valodās- vācu un latviešu.  

Ceram, ka šīs interneta lappuses, kuras iesāk divas draugu skolas, ar laiku patiešām kļūs par īstu Eiropas skolēnu mājas lapu, jo mēs gribam jautāt arī citām "Foruma" partnerskolām, vai tās negrib mums pievienoties.

Un tagad mēs vēlamies prezentēt sava kopdarba rezultātus.

Laipni lūdzam!

 

Sarmīte Baha, skolotāja, interneta projekta koordinatore Durbē

 

 

mehr zum Projekt FORUM

 

Kontakt:   reinis_bahs@hotmail.com